deizmus

Vallási és filozófiai irányzat. E felfogás szerint Isten megteremtette a világot, de tovább nem avatkozik bele a fejlődésébe. Csak az első lökést adta meg hozzá . A világ működését a természet törvényeire bízta. A deisták tagadták az isteni gondviselést. A deista felfogás a felvilágosodás korában (XVIII. század második fele) vált ismertté.

Developed by Integral Vision