deixis

Rámutatás szerűen utalnak tárgyakra, személyekre vagy a szöveg egyéb vonatkozásaira, tényezőire.

Developed by Integral Vision