Darwin

Természettudós (1809–1882), az evolúció elméletének modern kori kidolgozója. Gondolatait A fajok eredete természetes kiválasztódás útján, vagy a létért való küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása c. művében összegezte.

Developed by Integral Vision