csoportnyelv

Társadalmi csoporthoz köthető nyelvváltozat, ide tartoznak a szaknyelvek, hobbinyelvek, zsargon, argó, dajkanyelv.

Developed by Integral Vision