cselekvés, cselekedet

A tudatos és felelős törekvést nevezzük cselekvésnek. Egy cselekedet elkövetője mindig egy személy, ezért tetteiért felelősséggel is tartozik. Felelősségről azonban csak akkor lehet szó, ha szabadon, minden kényszertől mentesen követte el a tettét.

Developed by Integral Vision