cinikus

A cinikusok célja a tökéletes szabadság elérése. A cinikusok elutasították koruk társadalmának rendjét, erkölcseit, viselkedési normáit, megvetették az élvezetek, a gyönyör hajszolását, nem tisztelték a tekintélyt, a szokásokat.

Developed by Integral Vision