bevezetés

A szövegre vonatkozó állítást, a fókuszmondatot tartalmazza. Feladata a figyelemvezetés, hangulati vagy tartalmi előkészítés, a szöveg témájának felvázolása, elbeszélő szövegekben a színhelyek, idő, főbb szereplők bemutatása.

Developed by Integral Vision