bekerítés

A földbirtokosok Angliában a XVI–XVIII. században a parasztság közös földtulajdonát erőszakosan kisajátították, a földeket fallal, sövénnyel, árokkal vették körbe. A nincstelenné vált parasztok a városokba özönlöttek, a manufaktúrák olcsó bérmunkásai lettek.

Developed by Integral Vision