barbárok

Idegen, a Római Birodalom határain kívül élő népek, akik nem ismerték a városi civilizációt, az államot, és törzsi szervezetekben éltek. Barbároknak nevezték a germán népeket, a hunokat és más, szláv törzseket is.

Developed by Integral Vision