az ősiség törvénye

Az öröklött (tehát ősi) nemesi birtokok öröklődésének szabályozása Magyarországon. Nagy Lajos 1351-es törvénye eltörölte a szabad végrendelkezést, és kimondta, hogy az öröklött birtok automatikusan az egyenes vagy oldalági férfi utódra száll. Ha a család fiúágon kihalt, akkor a birtok visszaszállt a királyra (háramlási jog). Nagy Lajos törvénye – amely 1848-ig érvényben maradt – védte a nemesi birtokot a bárókkal szemben, s a háramlási jogon keresztül növelte a király jövedelmeit.

Developed by Integral Vision