az etika filozófiai megalapozása

„Etikának azt a filozófiai tudományt nevezzük, amely az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával foglalkozik. […] Az erkölcsi parancsok filozófiai megalapozása azt jelenti, hogy érvényességüket valamely más, egyetemesebb filozófiai tételből vezetjük le.” (Steiger Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára, Budapest, Holnap, 1998, 105. oldal)

Developed by Integral Vision