„Az állam én vagyok!”

E híres kijelentés ebben a formában sohasem hangzott el, s valószínűleg Bossuet abbénak, az ismert hitszónoknak 1709-ben megjelent, La Politique tirée de l’Écriture sainte (A Szentírás szerinti politika) című műve nyomán terjedt el. Az abszolút monarchia egyik leghíresebb ideológusa ugyanis e szavakkal idézte fel XIV. Lajos alakját: „Tout l’État est en lui”, vagyis „az egész állam benne foglaltatik”. (Forrás: RUBICONline, Hahner Péter: Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok!) http://www.rubicon.hu/magyar/old...)

Developed by Integral Vision