átmeneti szófajúság

Egy szócsoport két szófaj tulajdonságát úgy hordozza, hogy külön-külön egyik csoportba sem tudod besorolni. Ide tartoznak az igenevek és a névutó-melléknevek.

Developed by Integral Vision