Arkhimédész

Szürakuszaiban élt matematikus és természettudós (Kr. e. 287–212), aki a város rómaiak általi ostromakor veszítette életét. Az egyik legionárius a matematikai vizsgálódásokat folytató Arkhimédészt leszúrta, ugyanis a tudós felingerelte azzal, hogy amikor a katona a homokba rajzolt geometriai ábrázolásokat lábával széttaposta, Arkhimédész arra kérte: „Ne zavard a köreim!”

Developed by Integral Vision