apokalipszis

Szó szerint kinyilvánítást jelen. Az ókori héber és az ókeresztény irodalom műfaja. János Jelenések könyvének műfaja is apokalipszis. A végidők eljöveteléről szól, az utolsó ítéletről és az odavezető útról.

Developed by Integral Vision