apátság

Az együttlakó szerzetesek lakóhelye az atya (apát) vezetése alatt. A bencés rend tipikus élettere, a szerzetesi élet iskolája, mely az előrehaladottabbaknak lehetőséget nyújt a remete életmód választására is. Mai nyelvhasználatunkban saját vagyonnal és igazgatási joggal bíró szerzetes- vagy apácakolostor. Az apátság megalapításához hagyományosan tizenkét szerzetesre (apácára) és egy apátra (apátnőre) van szükség.

Developed by Integral Vision