4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel, 100-zal való oszthatóság

Egy természetes szám akkor osztható néggyel, hússzal, huszonöttel, ötvennel vagy százzal, ha az utolsó két számjegyéből képzett szám osztható velük.

Developed by Integral Vision