Tanulási célok

A videó bemutatja azt a tényezőt, amely a sportolás fenntartásának egyik alapvető mozgatórugója. Megtudod, hogy mi segít neked abban, hogy nap mint nap le tudj menni edzésre.

Narráció szövege

Nagyon kellemes, amikor érzed magadban a hajtóerőt, a kedvet ahhoz, hogy edzésre menj vagy versenyezni indulj. Semmi egyébre nincs szükséged, csak arra, hogy futhass, dobhass, játszhass, és ezek az élmények tökéletesen kielégítik a lelkedet, a mozgásvágyadat. Ennek az élménynek a pszichológiai alapja a motiváció. Már biztos hallottad ezt a kifejezést, és át is élted már a motivált állapotot. Ennek ellenére, ha meg kellene határoznod, hogy mit jelent a motiváció fogalma, valószínűleg nem menne olyan könnyen. Ez a videó ebben fog segíteni neked.
A motiváció egy olyan tényező, amely a viselkedés kiváltásáért és fenntartásáért felel. Energetizálja a viselkedést és megszabja az irányát is. Így természetesen a sporttal kapcsolatos aktivitás végrehajtásáért is felel. Hatással van az energiaszintünkre, a kitartásunkra, az aktivációs és figyelmi folyamatainkra.
Többféle motivációs rendszert tudunk elkülöníteni, mégis van bennük egy közös vonás: piramisszerűen épülnek fel. A piramisszerű építkezésre Maslow motivációs piramisa az egyik legjobb példa. Először az alapvető motívumainknak kell kielégülniük, mint a fiziológiai szükségletek. Ezután következhetnek csak a társas szükségleteink, mint az önbecsülés, az önmegvalósítás. Gondoljunk csak bele! Eléggé kellemetlen éhesen vagy szomjasan edzeni. Persze képesek vagyunk rá, de sokkal jobban tudunk koncentrálni, sokkal jobb a teljesítményünk, ha az alapvető biológiai igényeink kielégítettek.
A sportban a hozzáértés, a tudás, az értékesség és a hatékonyság érzése a legerőteljesebb szükséglet. Ezek mind az emberre jellemző motívumok, és a teljesítménymotiváció összetevőinek is tekinthetőek. A teljesítménymotiváció a sikerek elérésére irányuló késztetést jelenti. Jellemző célkitűzése a teljesítményszint álladó emelése vagy mások teljesítményének a meghaladása. Ez alapján két nagyobb csoportot különböztethetünk meg: A sikerorientált sportolók erősen motiváltak a céljaik elérésében, nem riadnak vissza a kihívástól, és szeretnek kockáztatni, szeretik próbára tenni önmagukat. A kudarckerülőket viszont az motiválja, hogy elkerüljék a kétesélyes helyzeteket. Ők kevés kockázatot vállalnak, és vagy olyan helyzeteket választanak, ahol biztos a siker, vagy olyanokat, amelyek bőven meghaladják a képességeiket, tehát a kudarc biztosra vehető. A kudarckerülőknek így nem kell felelősséget vállalniuk az eredményért, mert egyik esetben sem a saját képességeiknek tulajdonítják azt.
A motivációnak két forrása lehet: külső, azaz extrinsic és belső, vagyis intrinsic. A külső források önmagunkon kívüli jutalmakat jelentenek, amikor például valaki a trófeáért vagy a fizetésért sportol. A belsőleg motivált sportoló a mozgás öröméért, a fejlődésért önmagáért sportol. Az optimális motivációs szint fenntartásához mindkettőre szükség van, bár a belső motiváció alapvetőbb. Probléma akkor keletkezhet, ha a külső motivációs források veszik át a főszerepet, mert ezek egy idő után kevésnek bizonyulnak a viselkedés fenntartását illetően.
Amikor valaki nem küzd teljes szívből, nem ad bele apait-anyait, egy apró akadállyal szemben feladja, és nem keresi a megoldást, annak a sportolónak alacsony a motivációs szintje. Ha már levertség, lehangoltság, kétségbeesés látszik valakin, akkor még nagyobb lehet a baj, és már amotiváltságról kell beszélnünk. Ezzel ellentétben az optimális motivációs szint jelei: a küzdés, a kitartás, a céltudatosság még akkor is, ha épp nem megy jól vagy nehezére esik.
A motivációs szintet nagyon sok tényező befolyásolja. Erőteljesen csökkenti a motivációt a túledzettség, az edzői és szülői teljesítményelvárás és a maximalizmus is. Növelni lehet a motivációt építő kritikával, pozitív visszajelzéssel, illetve világos és reális célok kitűzésével is. Az optimális motivációs szint tehát nem egy eleve adott dolog, mindenkinél egyéni és egyénileg is fejleszthető.

Ajánlott irodalom

Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina: Maradj mozgásban, avagy a motiváció szerepe. In: Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina et al.: Fejben dől el. Sportpszichológiáról mindenkinek. Noran Libro Kiadó, Budapest, 95–118. o.

Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Egészségügyi Intézet, Budapest, 2002.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision