Tanulási célok

Ha megnézed a videót, megtudod, hogy mi befolyásolja a kapcsolatodat az edződdel.

Narráció szövege

Sportkarriered során biztosan dolgoztál már több edzővel is. Ha jól végiggondolod, érzed, hogy nem volt mindegyikükkel azonos a kapcsolatod. Nézzük, mi határozza meg az edző–tanítvány kapcsolatok minőségét, és miért fontos ez!
A közted és az edződ közötti kapcsolat a sikeresség szempontjából alapvető tényező. Nagyban befolyásolja a fejlődésedet és a versenyteljesítményedet. Az edző és az edzői munka hatása nemcsak sportszempontból fontos, hanem emberileg, a személyiségfejlődésed szempontjából is meghatározó lehet. A kapcsolatotok minőségét befolyásolják egyéni különbségek, például életkor, személyiség, sporttapasztalat. Gondolj csak bele, teljesen más lesz a kapcsolat egy fiatal sportoló és az edzője között, mint egy felnőtt sportoló és az edzője között. Befolyásolják a kapcsolatot a sportolás körülményei, mint például a sportág, vagy a sporttevékenység szintje. Egy egyéni sportágban nagyobb az esélye a közelebbi kapcsolatnak, mint egy csapatsportágban. A harmadik befolyásoló tényező a kulturális környezet. Ide tartozik az edzői filozófia, de a versenyző részéről például a normák és a hiedelmek is.
A kapcsolatotok minősége hatással van a motivációdra, az edzésen való részvételedre vagy arra, hogy mennyire vagy hatékony. Ezeket intraperszonális, azaz személyen belüli tényezőknek hívjuk. Hatással van továbbá interperszonális, azaz személyek közötti tényezőkre is. Ilyen lehet a kommunikáció, a döntéshozatal és az, hogy milyen gyakran alakul ki konfliktus köztetek. A kapcsolatotok milyensége befolyásol továbbá sportspecifikus és pszichoszociális tényezőket is. Sportspecifikus tényező a versenyteljesítményed, az edzés minősége vagy a képességeid fejlődésének gyorsasága, pszichoszociális faktor pedig lehet például a csapatkohézió erőssége. Ha jó a kapcsolatotok, akkor az edzésnek is jobb a hangulata, ritkán van köztetek konfliktus és könnyebben fejleszted a képességeidet.
Az edző–sportoló kapcsolatot megközelíthetjük vezetői oldalról és kapcsolati oldalról is. A vezetői perspektíva azt mondja, hogy a kapcsolatod minőségét az edződdel az határozza meg, hogy milyen az edző vezetői stílusa. Az az elmélet, amelyik kapcsolati oldalról közelít, azt mondja, hogy a két kölcsönösen kapcsolatban levő féltől függ a kapcsolat minősége. Itt tehát az edző, illetve a sportoló viselkedése, gondolatai és érzései ugyanolyan mértékben játszanak szerepet a kapcsolat minőségének meghatározásában. A kapcsolati perspektívát a három K-val lehet leírni. Ez a közelség, a kötelezettség és a kiegészítés. A közelség érzelmekre vonatkozik, és azt jelenti, hogy a jó kapcsolathoz meg kell hogy legyen a két fél között a bizalom, a tisztelet és a szeretet. Ha ezek hiányoznak, akkor versengés, ellenségeskedés és negatív érzelmek jellemzik a kapcsolatot, ami rossz hatással van a teljesítményre és a tanulásra is. A kötelezettség azt jelenti, hogy akkor is együttműködöm a másikkal, ha az gyengén teljesít vagy rossz magatartást tanúsít. Ha tehát például a versenyed nem úgy sikerült, ahogy azt terveztétek, az edződ akkor is melletted áll, nem cinikusan elemzi a versenyt, érzelmileg támogat. Ennek a tényezőnek a hiánya kommunikációs problémákat, nem építő jellegű kritikus hozzáállást és az érzelmi támogatás hiányát hozza magával. A kiegészítés arra vonatkozik, ahogy az edződdel együtt dolgoztok. A jó kapcsolat előfeltétele, hogy egymást kiegészítve, egymással egyezségben dolgozzatok, például az edző utasításait elfogadod és végrehajtod, vagy az is lehetséges, hogy mindketten kölcsönösen hozzájárultok az edzés alakításához. A lényeg, hogy mindketten elfogadjátok a kialakított környezetet.
A kapcsolatod az edződdel tehát nagyban befolyásolja a hangulatodat, az edzésmunkát, és hatással van a versenyteljesítményedre is. A kettőtök közötti kapcsolat minősége azonban nemcsak az edzőn múlik. Te is tudsz tenni érte, a kölcsönös tisztelet, bizalom és elfogadás révén.

Ajánlott irodalom

A kommunikáció, avagy a nyuszika és a sapka esete a sport világában, In: Gyömbér Noémi–Kovács Krisztina: Fejben dől el – Sportpszichológiáról mindenkinek, Noran Libro, Budapest, 2012, 5. fejezet, 121–143. oldal

Vezetni és vezetve lenni, In: Gyömbér Noémi–Kovács Krisztina: Fejben dől el – Sportpszichológiáról mindenkinek, Noran Libro, Budapest, 2012, 5. fejezet, 146–162. oldal

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision