Előzetes tudás

Ehhez a témakörhöz ismerned kell a szög és a szakasz.fogalmát, a szögfajtákat.

Tanulási célok

A témakörben megismered a háromszögek csoportosítási módjait, a háromszögek tulajdonságait, nevezetes vonalait és nevezetes köreit.

Narráció szövege

Háromszög. Mi jut róla eszedbe? A Bermuda-háromszög? Az elakadásjelző háromszög? A billiárd háromszög? Rengeteg dolog eszünkbe juthat, és rengeteg dolgot tudunk a háromszögről. A tanulmányaink során ez az alakzat, szinte mindig előkerül valamilyen összefüggésben. Minden sokszög felbontható háromszögekre, azaz minden sokszög háromszögekből épül fel. Nézzük meg, mik azok a tulajdonságok, amelyeket mindenkinek tudnia kell a háromszögről, háromszögön kívül és belül!
A háromszög olyan sokszög, amelynek három csúcsa van – A, B , C –, valamint három oldala, – a, b, c –, és három szöge: $\alpha $, $\beta $, $\gamma $. A belső szögeinek az összege ${180^ \circ }$, a külső szögeinek az összege ${360^ \circ }$°. Külső szögnek nevezzük azt a szöget, amelyik az adott szöget egyenesszögre, azaz ${180^ \circ }$-ra egészíti ki. Ezeknek $\alpha’ $, $\beta’ $ és $\gamma’ $ a jele. A külső és a hozzá tartozó belső szög összege ${180^ \circ }$. Fontos tétel, hogy a háromszög bármely két oldalának az összege mindig nagyobb, mint a harmadik oldal. A háromszögek csoportosítása az oldalaik és a szögeik szerint történik. Az oldalak hossza szerint: a) Általános háromszög az, amelynek minden oldala különböző hosszúságú. b) Egyenlő szárú háromszög, más néven tükrös vagy szimmetrikus háromszög, amelynek legalább két oldala azonos hosszúságú. c) Egyenlő oldalú háromszög vagy szabályos háromszög, amelynek minden oldala azonos hosszúságú. A szögek szerint csoportosítva: a) Hegyesszögű háromszög az, amelynek minden szöge különböző nagyságú és ${90^ \circ }$-nál kisebb. b) Derékszögű háromszög, amelynek az egyik szöge derékszög. A derékszögű háromszög hegyesszögeinek az összege ${90^ \circ }$. c) Tompaszögű háromszög az, amelynek van egy ${90^ \circ }$-nál nagyobb, de ${180^ \circ }$-nál kisebb tompaszöge. d) Szabályos háromszög, amelynek minden szöge egyenlő. Nézd meg figyelmesen a táblázatot, ott minden lehetséges háromszöget megtalálsz!
A háromszög nevezetes vonalai: A magasságvonal a háromszög csúcsából a szemközti oldalra bocsátott merőleges egyenes. A csúcsból a szemközti oldalra bocsátott merőleges szakasz hossza a magasság, a jele: m. A három magasságvonal egy pontban metszi egymást, ez a magasságpont, a jele: M. A magasságpont általános háromszögben a háromszögön belül, derékszögű háromszögben a derékszög csúcsán, tompaszögű háromszögben a háromszögön kívül helyezkedik el. A súlyvonal a háromszög csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával összekötő szakasz, a jele: s. A három súlyvonal egy pontban metszi egymást, ez a súlypont, a jele: S. A súlypont a súlyvonalakat 1:2 (egy a kettőhöz) arányban osztja két részre, oly módon, hogy a hosszabb szakasz a háromszög csúcsához esik közelebb. A középvonal a háromszög oldalfelező pontjait összekötő szakasz, a jele: k. A középvonalak párhuzamosak a harmadik oldallal, és a hosszuk ennek az oldalnak pontosan a fele. A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszög köré írható kör középpontja. A háromszög szögfelező egyenesei egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszögbe beírható kör középpontja.

Ajánlott irodalom

Egmont Colerus: A ponttól a négy dimenzióig. Franklin Társulat, Budapest, [é. n.].

MEK, Egmont Colerus: A ponttól a négy dimenzióig. http://mek.niif.hu/05300/05376/0...

Lőrincz Pál – Dr. Petrich Géza: Ábrázoló geometria. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1981.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision