zászlósurak

Azok az urak, akik rangjuknál és vagyonuknál fogva saját zászló alatt magánhadsereget tarthattak fenn.

Developed by Integral Vision