utópiák

Az elnevezés Morus Tamás Utópia című, 1516-ban megjelent könyvéből származik. Az utópista elméletek célja az egyenlőségen alapuló, kizsákmányolásmentes társadalom volt, de ez a valóságban kivihetetlennek bizonyult, mert figyelmen kívül hagyta a realitásokat.

Developed by Integral Vision