újklasszicizmus vagy más néven neoklasszicizmus

Ez a művészeti irányzat a két világháború közti, avantgárddal szembeforduló, a klasszicizmus elveit valló törekvést jelenti. Lényege a klasszikusra való törekvés, a klasszicizmus elveinek feltámasztása.

Developed by Integral Vision