újabb magyar kor

A magyar nyelv történetének ötödik, 1920-tól tartó korszaka. A trianoni döntéssel a nyelvközösség politikai egysége megszűnt, a határon túl élő magyarok kétnyelvűek lettek, a magyarul beszélők száma fogy. Tovább csökken a nyelvjárások szerepe. A nyelvet befolyásoló legfeltűnőbb kulturális hatások: a városiasodás és a kommunikációs technológiák gyors terjedése.

Developed by Integral Vision