tört hatványa

A tört hatványa egyenlő a számláló és a nevező hatványának hányadosával; ${\left( {\frac{a}{b}} \right)^n} = \frac{{{a^n}}}{{{b^n}}}$,$a, b \in R$, $b \ne 0$, $n \in Z$, ${0^0}$: nem értelmezzük.

Developed by Integral Vision