Toldi Miklós

A XIV. században, Nagy Lajos korában élt bihari birtokos nemes. A néphagyományban legendásan erős hősként maradt fenn a neve. Legkorábbi írott forrása Ilosvai Selymes Péter széphistóriája: Az híres nevezetes Toldi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokosodásáról való história (Debrecen, 1574). A XIX. században Vörösmarty és Arany is megörökítette Toldi alakját.

Developed by Integral Vision