szpáhi

Könnyűlovas katona az Oszmán Birodalomban, aki a katonai szolgálatért nem öröklődő szolgálati birtokot kapott. A szolgálati birtokok rendszere odaadó katonákat eredményezett, de a gazdaságot gyengítette, mert minél rövidebb idő alatt a legtöbbet próbálták kiszipolyozni a birtokokból.

Developed by Integral Vision