szovjet utódállamok

Oroszország, Ukrajna, Belorusszia, Moldávia, Észtország, Lettország, Litvánia, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán. A Balti-államok: Észtország, Lettország és Litvánia nem tekintik magukat szovjet utódállamoknak, ezek az Európai Unió tagjaivá váltak.

Developed by Integral Vision