szorzat hatványa

A szorzat hatványa egyenlő a tényezők hatványának szorzatával; ${\left( {a \cdot b} \right)^n} = {a^n} \cdot {b^n}$, $a, b \in R; n \in Z$, ${0^0}$: nem értelmezzük.

Developed by Integral Vision