szintagmabokor

Egyrészt alárendelő, másrészt mellérendelő szerkezetek kapcsolódnak össze. Egy alaptaghoz két vagy több különnemű bővítmény csatlakozik, melyek a mondatban azonos szinten vannak.

Developed by Integral Vision