szintagma

Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.

Developed by Integral Vision