szervetlen összetett mondat

Az összetett mondat egyik tagmondata tagolatlan.

Developed by Integral Vision