szerves összetett mondat

Mindkét tagmondat tagolt, és valamilyen viszony van köztük.

Developed by Integral Vision