széphistória

A széphistória a XVI. századi magyar verses epika jellegzetes műfaja Magyarországon. Olyan históriás ének, amely világi, szerelmi történeteket dolgoz fel. Többnyire a szerelmesek megpróbáltatásáról és újbóli egymásra találásáról szól. Szórakoztató jellegű, de erkölcsi intelmet is megfogalmaz.

Developed by Integral Vision