sorátlépés

Az enjambement, vagyis sorátlépés olyan poétikai alakzat, amikor a mondat vége nem esik egybe a verssor végével, hanem a következő sor elején folytatódik. Ha egymással szerkezetileg szorosabban összetartozó részek szakadnak el ilyen módon egymástól, élesebb soráthajlás keletkezik. Ez megakaszthatja a szöveg ritmusát, lendületét. A lágyabb soráthajlások inkább sodró jelleget adnak a versnek.

Developed by Integral Vision