rendek (rendiség)

A feudális társadalom tagozódása, amely Nyugat-Európában a XIII. századtól, Közép-Európában a XV. századtól jellemző. A gazdasági és politikai fejlődés révén az azonos helyzetű és azonos kiváltságokkal rendelkező társadalmi csoportok rendekbe szerveződtek és érdekeikért egységesen léptek fel.

Developed by Integral Vision