rag

A szavak egymás közötti viszonyát és mondatbeli helyét határozza meg, lezárja a szótövet, ezért záró morféma.

Developed by Integral Vision