patriotizmus

Hazafiság, a haza, a szülőföld és a hagyományok tisztelete és szeretete, a nemzeti érdekek és értékek előtérbe helyezése, amelyet ugyanakkor nem kísér túlfűtött nacionalizmus, és nem jár faji megkülönböztetéssel, illetve előítéletekkel.

Developed by Integral Vision