parasztvármegyék

A jobbágyok önvédelmi szervezetei a Hódoltság területén. A nemesi vármegyék igyekeztek ellenőrzésük alá vonni őket, ez a török kiűzése után sikerült csak.

Developed by Integral Vision