ötvárosi hitvallás

1549-ben Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa és Kisszeben polgárai által megfogalmazott vallási állásfoglalás. A dokumentum a magyar evangélikus egyház megszilárdulását jelentette.

Developed by Integral Vision