névmások

Alapszófajokat helyettesítő szavak (főnevet, melléknevet, számnevet és határozószót helyettesítenek), amelyek önállóan betöltenek mondatrészi szerepet és toldalékokat kaphatnak, de önálló fogalmi jelentéssel nem rendelkeznek.

Developed by Integral Vision