Nemzeti Hadsereg

A szegedi ellenforradalmi kormány által szervezett haderő. Főparancsnoka Horthy Miklós volt.

Developed by Integral Vision