munka

Az ember egyik fontos antropológiai vonása a céltudatos, eszközhasználattal járó, megtervezett cselekedetként előálló munka, amelynek során az ember eltárgyiasítja önmagát, egyúttal felszabadítja magát a természet uralma alól.

Developed by Integral Vision