mondatfonetikai /szupraszegmentális eszközök

A hangsúly, a hanglejtés, a beszédtempó, a ritmus, a szünet, a hangerő és a hangszínezet.

Developed by Integral Vision