mellérendelő szintagma

Két vagy több azonos funkciójú mondatrész kapcsolatáról beszélhetünk. Ezek a szintagmák egyenrangú halmozott mondatrészek, amelynek tagjai között valamilyen logikai viszony van.

Developed by Integral Vision