meggyőződés

Megalapozott vélemény, személyes bizonyosság, mely az összes lehetőség alapos elemzése és gyakorlati kipróbálása után kialakult bizonyosságon alapszik. Ez alapján mérlegeljük, hogy egy állítás vagy elgondolás biztosan igaz, valóságos és működőképes-e. Eszme, hit, világszemlélet, illetve az ebből eredő magatartás.

Developed by Integral Vision