liberalizmus

A liberalizmus jelentése szabadelvűség, olyan eszmerendszert jelöl, ami az egyén szabadságára helyezi a hangsúlyt.

Developed by Integral Vision