kötött morféma

A tövek egy része, illetve a toldalékok kötött morfémák, melyek nem állhatnak önmagukban és nincs önálló jelentésük.

Developed by Integral Vision