kisregény

Kisepikai műfaj a kisregény, ami műfajilag a regényhez, terjedelmében a novellához húz. Nagyobb cselekményidőt ölel fel, de totális ábrázolásra nem törekszik, terjedelme is szűkebb. Ugyanakkor összetettebb, mint egy elbeszélés. Az ilyen művek műfaji jelölése sokszor ingadozó: hol kisregénynek, hol hosszabb elbeszélésnek nevezik őket.

Developed by Integral Vision