kettős adózás

Sajátosan a Hódoltság területére jellemző. A lakosság nemcsak a török állami és földesúri adót fizette, hanem a Magyar Királyság, a magyar földesurak, az egyház is behajtotta tőlük az adót.

Developed by Integral Vision